തല_ബിഎൻ_ഇനം

ഗോതിക് ടണൽ ഹരിതഗൃഹം

ഗോതിക് ടണൽ ഹരിതഗൃഹം

  • വെന്റിലേഷൻ സംവിധാനമുള്ള ഗോഥിക് ടൈപ്പ് ടണൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ്

    വെന്റിലേഷൻ സംവിധാനമുള്ള ഗോഥിക് ടൈപ്പ് ടണൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ്

    1. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഉരുക്ക് ഘടന, നീണ്ട സേവന ജീവിതം.എല്ലാ പ്രധാന ഘടകങ്ങളും മികച്ച നാശന പ്രതിരോധം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് യൂറോപ്യൻ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം ഹോട്ട്-ഡിപ്പ് ഗാൽവാനൈസ് ചെയ്യുന്നു.

    2. മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ ഘടന.മെറ്റീരിയലിലെ സിങ്ക് കോട്ടിംഗിന് കേടുപാടുകൾ വരുത്തുന്ന വെൽഡുകളില്ലാതെ കണക്റ്ററുകളും ബോൾട്ടുകളും നട്ടുകളും ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ ഘടകങ്ങളും സൈറ്റിൽ എളുപ്പത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ കഴിയും, അങ്ങനെ ഒപ്റ്റിമൽ കോറഷൻ പ്രതിരോധം ഉറപ്പ് നൽകുന്നു.ഓരോ ഘടകത്തിന്റെയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉത്പാദനം

    3. വെന്റിലേഷൻ കോൺഫിഗറേഷൻ: ഫിലിം റോൾ മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ വെന്റില്ല